Yahudilerin 10 Temel Özelliği

Her milletin kendine has karakteristik özelliği vardır. Mesela Almanların disiplini, Japonların çalışkanlığı gibi… Kıtalar bazında bakarsak Asyalıların daha duygusal, Avrupalıların daha soğuk olduğunu görürüz. Kimi milletlerin tarih boyunca savaşçı özelliği, kimisinin teşkilatçı özelliği, kimisinin belagat ve fesahat özelliği ön planda olabilmektedir. Kısacası her milletin farklı özellikleri bulunmaktadır. Çok eski bir tarihe sahip olan Yahudi milletinin de bazı karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Bunlardan bazılarına değinmeye çalışacağız.

1. En hırslı millettir.

Bediüzzaman hazretleri Yahudilerin bu özelliğini şu şekilde açıklamıştır:

“Evet, her milletten ziyade hırsla dünyaya saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti, bu hükme bir şahid-i kàtı'dır.”

Buna rağmen Yahudiler zillet ve sefaletten, katl ve ihanetten kurtulamamışlardır.

2. Paraya en çok tapan millettir

Dünya ekonomisinin büyük bir çoğunluğunu Yahudilerin yönettiği biliniyor. Hatta ABD’de Yahudi Lobisinin bu kadar güçlü ve etkili olmasının sebebi sermayedir. Yahudi Sermayesini ve lobisini karşısına alan bir ABD başkan adayının seçilme şansı çok düşüktür.

Bediüzzaman hazretleri Yahudilerin para / sermaye aşkını / hırsını şu şekilde vurgulamıştır:

“Hem daire-i insaniye içinde her milletten ziyade hırsla dünyaya yapışan ve aşk ile hayat-ı dünyeviyeye bağlanan Yahudi milleti, pek çok zahmetle kazandığı, kendine faidesi az, yalnız hazinedarlık ettiği gayr-ı meşru bir servet-i ribâ ile bütün milletlerden yedikleri sille-i zillet ve sefalet, katl ve ihanet gösteriyor ki, hırs maden-i zillet ve hasârettir.”

3. En fitneci/bozguncu millettir.

Tarih boyunca birçok fitnenin, bozgunculuğun içinde Yahudi parmağı vardır. Hatta Roma İmparatorluğu Hz. İsa’nın (as) getirdiği dinle mücadele ettiğinde en büyük desteği Yahudilerden almıştır. Yahudiler Putperest Roma’ya rağmen İsevilerle ittifak kurmamış aksine Hz. İsa’ya ilk taşı atanlar Yahudiler olmuştur.

Dünyadaki savaşların, iç karışıkların merkezinde mutlaka Yahudi sermayesi ve Yahudi medyası vardır. Bir yandan kapitalizm ile dünyayı sömürürken diğer taraftan da Marksizm, komünizm, sosyalizm, anarşizm gibi ideolojilerle dünyayı kaosa sürüklemişlerdir.

Bediüzzaman deccalizm ve bolşevizme verdikleri desteği şu şekilde ortaya koymuştur:

“Rivayette var ki, Deccalın mühim kuvveti Yahudidir. Yahudiler severek tâbi olurlar.’

Allahu a'lem, diyebiliriz ki, bu rivayetin bir parça te'vili Rusya'da çıkmış. Çünkü, her hükûmetin zulmünü gören Yahudiler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için, komünist komitesinin tesisinde mühim bir rol ile Yahudi milletinden olan Troçki namında dehşetli bir adamı, Rusya'nın Başkumandanlığına ve terbiyegerdeleri olan meşhur Lenin'den sonra Rus hükûmetinin başına geçirerek Rusya'nın başını patlatıp bin senelik mahsulâtını yaktırdılar. Büyük Deccalın komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler. Ve sair hükûmetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar.”

4. En hilekar millettir.

“Hem Yahudi milleti hırs ile, ribâ ile, hile dolabı ile rızıklarını zilletli ve sefaletli, gayr-ı meşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklarını bulması ve sahrânişinlerin, yani bedevîlerin, kanaatkârâne vaziyetleri, izzetle yaşaması ve kâfi rızkı bulması, yine mezkûr dâvâmızı kat'î ispat eder.”

5. Dünyaya (en çok) aşkla bağlanan millettir.

“Yahudi milleti hubb-u hayat ve dünyaperestlikte ifrat ettikleri için, her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeye müstehak olmuşlar.”

“Sarhoş ve divane olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiyatıyla alan cevherci bir Yahudi gibi, beş paraya değmeyen fâni, zâil, muvakkat, ehemmiyetsiz umur-u dünyeviyeye, güya ebedî dünyada durup ebedî beraber kalacak gibi şedit bir hırsla ve daimî bir kinle, mütemadiyen bir adâvetle mukabele etmek, sîga-i mübalağa ile, bir zalûmiyettir veya bir sarhoşluktur, bir nevi divaneliktir.

6. Dünyayı Faiz ile sömüren millettir.

Rothschild ailesi, Rothschild hanedanı veya kısaca Rothschildler, 18. yüzyılın sonlarına doğru, Yahudi bankacı Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) tarafından kurulan ve Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde bankalar kuran Frankfurt merkezli Yahudi bankacı ailedir.1

Yahudiler dünyadaki banka ve faiz sisteminin kurucularıdır. Bankalar ile dünya sermayesini yönetmektedirler.

“Hem Yahudi milleti hırs ile, ribâ ile, hile dolabı ile rızıklarını zilletli ve sefaletli, gayr-ı meşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklarını bulması...”

“Ribâ atâlet verir, şevk-i sa'yi söndürür. Ribânın kapıları, hem de onun kapları olan bu bankalar…”

Buna rağmen Yahudiler rızıklarını zilletli ve sefaletli, gayr-ı meşru ve ancak yaşayacak kadar bulabilmektedirler.

7. Dünyada en güçlü lobi faaliyeti yürüten millettir.

ABD başkanlarını belirleyen büyük ölçüde lobilerdir. Çok büyük bir sermayeyi elinde bulunduran Yahudiler en güçlü lobi faaliyeti yürüten lobidir. Günümüz ABD’sinin küresel vizyonunu şekillendiren güç merkezlerinin Siyonist Yahudi lobileriyle birlikte hareket ettikleri ve Ortadoğu politikasını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirdikleri görülmektedir.

8. En korkak millettir.

“Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu hâlde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Hâlbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu, onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır.” (Haşr 14)

Tarihte hiçbir başarıları yoktur. Tarihte hiçbir kahramanlıkları ve kahramanı yoktur. Çok güçlü oldukları zamanlarda bile korku ile yaşamaya mahkum olmuşlardır. Çoğu zaman bir Filistinli çocuğu bile tehlike olarak görebilmişlerdir.

9. İlahi ikaza en fazla muhatap olan ve en fazla ahdini bozan millettir.

Yahudiler birçok ilahi ikrama, lütufa mazhar olmalarına rağmen her fırsatta nankörlük yapmışlardır. Kendilerine gönderilen peygamberlere çok büyük eziyetler/zorluklar çektirmişlerdir. Allah'a ve kendilerine gönderilen peygamberle defalarca ihanet etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin sözünde durmamak ve anlaşmaları bozmak gibi kötü bir adetlerinin olduğu şu şekilde vurgulanmaktadır:

"Ne zaman onlar bir antlaşma yaptılarsa, yine kendilerinden bir gurup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmez." (Bakara, 2/100)

"Onlar (Yahudiler) nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ahdine ve insanların (müminlerin) himayesine sığınmadıkça, kendilerine zillet (damgası) vurulmuştur; Allah'ın hışmına uğramışlar ve miskinliğe mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar, Allah'ın âyetlerini inkâr ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Bu da, onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir; Ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okurlar."
(Al-i İmran, 3/112-113)

10. Çok fazla Uyarıcı (peygamber) gelen ümmettir.

Kur’an’da adı geçen Hz. Âdem, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. İbrahim, Hz. Lut, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Muhammed (a.s.m) gibi peygamberlerin hiçbiri İsrailoğulları soyundan gelmemiş ve Yahudilere peygamber olarak da gönderilmemiştir. İsrail kelimesi, Hz. Yakub’un (as) ikinci ismi olarak şöhret bulmuştur. Buna göre, İsrailoğlunun soyundan gelenler ancak Hz. Yakub ’un (as) soyundan gelenlerdir. Hz. Musa’dan (as) Hz. İsa’ya (as) kadar gelen peygamberlerin Kur’an’daki sayısı, on birdir. Geriye on dört peygamber söz konusudur. Bu da Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin yarısından fazlasıdır. "Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onların bir kısmını sana hikâye edip anlattık, bir kısmını anlatmadık..." (Gâfir, 40/78)

124 bin peygamber gönderildiği rivayet edilmiştir. Hangi kavme kaç peygamber geldiğini tespit etmek mümkün görünmemektedir. Ancak Yahudilerin -Kur’an-ı Kerim’den öğrendiğimiz kadarıyla- çok fazla ilahi uyarıya ve uyarıcıya muhattap olduklarını söyleyebiliriz.

(The House of Rothschild: Money's prophets, 1798-1848, Volume 1, Niall Ferguson, 1999)

(Elon, Amos (1996). Founder: Meyer Amschel Rothschild and His Time [Kurucu: Meyer Amschel Rothschild ve Dönemi]. New York: HarperCollins. ISBN 978-0-00-255706-1.)

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.