Ramazan’dan bir gün önce Müslüman olan Miko: Abi İslam çok acayip!

Ramazan’dan bir gün önce Müslüman olan Miko: Abi İslam çok acayip!

Filipin Nur Talebelerinden mektup var

Muhterem ve Muazzez Ağabeyler!

Evvela; Gelen bayram-ı şerifinizi tebrik eder, binler selam eder, binler dua eder, müstecab dualarınızı bekleriz. Bu Ramazan dahilde ve hariçte, yaralı memleketimizde vesair beldelerde yapılan hizmetleri, binler ruh-u canımızla tebrik ve tebcil ederiz. Ve yine bu sene Hakk’a rıhletinin seney-i devriyesi leyle-i kadr’e tevafuk eden Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyimize rahmetler dileriz.

Aziz Ağabeylerimiz!

Mektubumuzun uzunluğundan şikayet etmeyeceğiniz ümidiyle hariç ve dahilde hizmetlerde istihdam olunma bahtiyarlığına nail olmuş, layık olmasakta ikram edilmiş talebeler olarak diyoruz ki Risale-i Nurlarla tezahür eden azim hizmet-i imaniyenin şükrünü eda edeceğiz , daima nurları neşredeceğiz, sadakatla nurları okuyacağız ve okutacağız ve hizmetten hizmete koşacak, gece sabahlara kadar mum ışığında nurları yazan Ağabeylerimiz gibi gece gündüz nurların neşrine gayret edeceğiz ve hem cepheden cepheye koşan ceddimiz, kıt’aları kat eden Fatihlerimiz, ve dünyayı titreten cihangir asya ordularının kumandanlarının torunları olarak Nur’un hizmetinde cehdle, azimle, gayretle çalışacağız inşâallah. Sizden dileğimiz amellerimizi hayatlandıran ve ibadetlerimizin ruhu olan ihlasa muvaffakiyet duasıdır.

Tembellik, tenperverlik, riya,ucb, kibir, gurur ve enaniyet gibi afattan bizleri muhafaza etsin Rabbimiz.

Muazzez Üstadımızın ve müstakim Nurun şahs-ı manevisinin, makbul cemaatimizin dualarının ve Aziz Üstadımızın sadık talebe ve vekil ve varislerinin hizmetlerinin bir meyvesi kabul ettiğimiz Filipin hizmetlerine dair malumat vermek istiyoruz. Elhamdulillah 25 medrese, ayrıca bir nur medresesi gibi ihya olunan yetimhanelerde mütemadiyen dersler devam ediyor. Hidayetler devam ediyor. Vakf-ı hayat edenlerin adetleri ziyadeleşiyor. Keyfiyetli ve sadık bir cemaat-i nuriye teşekkül ediyor. Müşahede ediyoruz. Seyrini temaşaya doyamadığımız nur kardeşlerimizin teheccüdleri, namazları, tesbihatları ve dersleri sanki ma-i nisan-ı rahmet misali nice nurani in’amlarla yağıyor medreselerimizin üzerine. Manen müteveccih olduğumuz namütenahi bir sürur içinde hizmetleri ve nur kardeşlerimizi müşahade ediyor, Türkiye’deki ve muhtelif beldelerdeki hizmetleri aynen kendi hizmetimiz telakkisiyle bu kardeşlerimize anlatmaya çalışıyoruz. Bilhassa nur dairesi içerisinde sadakat ve kanaat şartıyla kim neşr-i envar-ı Kur’aniye’de istihdam oluyorsa ona ve o hizmete müteveccih nihayetsiz bir sürur ve şükür kalbimizi kaplıyor. Bu safi şükrün menbaı ancak bu asrın fehmine Kur’an’ın müdellel bir dersi olan nur külliyatındandır diye biliyoruz.

Saniyen; Filipinler’e vardığımızın ilk gecesi iftar programımız ve akabinde teravih ve sonrasında komşuların da bahçede dinlediği kısa bir dersimiz olmuştu. Derse şu cümlelerle nihayeti verdik; “Efendimiz (asv) buyurmuş ki “

‎اَفْضَلُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلٖى لآَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ‎

Yani: "Ben ve benden evvel gelen peygamberlerin en ziyade faziletli ve kıymetli sözleri "Lâ ilahe illallah" kelâmıdır.” Tam müsade isteyip ayrılacakken kendisi de mühtedi olan Vakıf Hamza kardeşimiz geldi “abi” dedi “komşularımızdan müslüman olmak isteyenler var. Hamd olsun bir ailede kardeşler hep beraber şehadet getirmek istiyorlar”.

“Hakikî zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet, yalnız îmândadır ve îmân hakikatleri dairesinde bulunur.” diye bu kardeşlerimizin iman dairesine girmelerini tebrik ettik.

Salisen: Uzun zamandan beri alakadar olduğumuz Pagadian Eyaletini ziyaret ederek bir ders programı düzenledik. Tevhide dair okuduğumuz dersler akabinde dört aile müslüman oldu. Bölgenin önde gelenlerinden Abdulkahhar bölgede on senede müslüman olan aile sayısının bugün itibariyle 500’e ulaştığı müjdesini verdi.

Rabian: Çevre Mühendisliği sahasında yüksek ihtisas yapan Kent Naiya kardeşimiz Zamboanga Del Sur bölgesinden. Bu bölgenin bilhassa kendisinin olduğu kasaba islam düşmanlığı ile de biliniyor. Kasabada müslüman yok. Naiya Geçtiğimiz 2022 Aralık ayında medresemizde müslüman oluyor. Ve “Said” ismini alıyor. Artık medresede kalıyor ve Diyor ki “biz 6 kardeşiz ve bulunduğumuz nahiyede ilk ve tek müslüman benim. Annem babam öğretmen. Türkiye’den dua bekliyorum.” Rabbim bu gençlere emek verenlerden razı olsun. Kardeşimizin de efrad-ı ailesine hidayet ihsan etsin.

Hamisen; Filipinler’in Misamis Eyaletinden Michelowi isminde bir gençle tanıştım. Bir kaç hafta evvel müslüman olmuş. Kendisi 2020 senesinde Kagayan şehrine geliyor islamı taharri ediyor. Müslüman olmuyor ama müslüman gibi yaşamaya yemin ediyor. İçki içmeyeceğim, zinaya yaklaşmayacağım, domuz eti tüketmeyeceğim diyor… Haramları öğreniyor ve haramlardan sakınmak için gayrete giriyor.

Sonra internetten Eşari isminde bizim bir kardeşimize mesaj atıyor. Eşari kardeş te kendisini kendisi de mühtedi ve vakıf olan Muhammed İsa kardeşimize yönlendiriyor. Ramazandan bir kaç gün evvel dediğim gibi müslüman oluyor Miko kardeşimiz ve Abdunnur ismini alıyor. Şu anda ilk Ramazan’ı. Beraber kalıyoruz. Hatimle teravih, gece 1 saat devam eden teheccüd, her gece ders, hatim ve cevşen programı. “Abi islam çok acayip neredeyse 24 saat ibadet ediyoruz diyor, dedim “sen çok bahtiyarsın, müslüman oldun ertesi gün ramazana denk geldin.” Kardeşlerle gülüşüyoruz.

Sadisen; Hem bu seferimizde hem daha evvelden ülkeye ulaşan kitaplarımız için neredeyse her gün bir devlet üniversitesinde tanıtım toplantıları yaptık. Bu vesileyle Ramazan’daki orucun hikmetleri başta olmak üzere İslamın temel inanç esaslarına dair konferanslarımız oldu. Hem müslümanlar hem hristiyan öğrencilerin yoğun bir alaka ile takip ettikleri bu programlar sonrasında açık oturumlarda çok güzel ve merakaver sorular soruldu. Rabbim bu masum öğrencilere de hidayet ihsan etsin.

Sabian: Bulunduğumuz şehre 2,5-3 saat mesafede, yemyeşil dağlar ve muazzam şelaleler arasında tatlı mı tatlı bir köy var. Manay. Bu köyde hamd olsun 100 aile müslüman oldu. 2017’den beri ilgilendiğimiz müslüman olan ailelerin çocuklarını medreselerimize aldığımız bir köy. Hatta köye bir medrese, Kur’an kursu ve bir mescid de inşa ettik. 42 aile Ramazan’da yine Manay’dan müslüman olmak üzere medresemize geldi. Derslerimizi okuduk. Kadın erkek çoluk çocuk yaşlı genç müslüman olacaklarla medresemizin terasına çıktık. Herkes sürur içindeydi. Gelenlere şehadet getirtiliyordu. Akabinde cemaat kucaklaşıyor ve yeni mühtedi kardeşlerimiz tebrik ve tebcil ediliyorlardı. Ne muazzam bir bahar ne müstesna çiçekler ne muhteşem bir nesim-i hidayet. Büyük bir bayramı kutluyorduk..Bizim gibi aciz ve fakir ve hizmet-i imaniyenin en gerisinde bir kalpte böyle bir sürur hasıl oluyorsa acaba ruhaniler ve semavat ehli nasıl bir cuş u huruştadır, Efendiler Efendisi kabrin öte tarafında nasıl seviniyordur, acaba Üstadımız vesile olduğu hidayetlerle nasıl mutlu oluyordur! Şu süruru tasvire lisanım ve kalemim tercüman olamıyor. Hepimiz ayaktayız. Hepimiz iman tazeliyoruz. Ve musafaha başlıyor. Kardeşlerin lisanından çıkan şu cümle ise orada aks-i seda yapıyordu. Elhamdulillah ala dinil islam ve kemalil iman.

Evet Filipinler’de

1 – Ramazan boyunca Zamboanga, Basilan, İligan, Marawi, Kagayan ve Manila şehirlerinde Ramazan konferansları ve Kitap tanıtım toplantıları yapıldı. Ve çok kimselerin nurlarla yeni tanışmasına ve hidayetlere vesile olundu.

2 – Mindanao’da ve bir çok beldede umumi dersler ve bilhassa feyizli ve keyfiyetli okuma programları devam ediyor.

3 – Kagayan’da Hafız Abdulbasit, Hafız, Hasan, Hafız Osman, Hafız Ali Can hem hafız hem vakf-ı hayat etmelerinden çok nurani hizmetlere vesile oluyorlar. Yanlarında 50’ye yakın Kur’an talebesi kalıyor. Başlarında ise Muhammed İsa kardeşimiz Türkiye’den Can kardeşimizle omuz omuza hizmetleri deruhte ediyorlar.

4 – Liseye giden medrese talebelerimiz okulda öyle güzel tesir bırakmışlarki bir akşam okul müdürü ve öğretmenleri medresemize geldiler. Okul müdürü hıristiyan bir hanımefendi olduğu halde türban takmış tam tesettürlü gelmişti. Ve ben bu zamanda böyle gençlerden utandım onlara saygımdan buraya böyle geldim diyordu. Hep beraber ders okuduk. İnşaallah Rabbim hidayet ihsan etsin.

5 – Elhamdulillah Nur eserlerimiz hemen bütün üniversite ve şehir kütüphanelerinde mevcut hem de ülkenin en yaygın kitapevi NBS’de satılmaya devam ediyor, Manila’da Abdulveli ve Ahmet kardeşimiz hem kitap satışlarını hem dağıtımını takip ediyor. Hem de başkentteki medresemize sahip çıkıyorlar.

6 – Yetim küçük kardeşlerimiz sokak çocuklarını topluyor onlara Nurlardan dersler yapıyorlar.

7- Hanım cemaati de fevkalade intişar ve inkişaf etmiş. Bilhassa Türkiye’de medrese tahsili ve hafızlığını bitirip gelen 30’a yakın ablamız hanım medreselerinde çok külli hizmetlere vesile oluyorlar.

8- Birçok üniversite ve okulda hamd olsun Nurlar ders kitabı olarak okutulmaya devam ediyor. Külli bir ilanat oluyor. Bilhassa Marawi de pMTC eğitim fakültelerinde haftada 2 saat olan derslere vakıf kardeşlerimiz giriyorlar.

Elhamdulillah daimi bir şevk, tazelenen bir zevk ve hizmette devama ciddi bir gayret ile son nefesimize kadar Rabbimizden istihdam diliyoruz.

Umum Ağabey ve kardeşlerimize tekrar binler selam ve dualar eder; Hizmeti Kur’aniye ve nuriye de daima muvaffakiyetler ihsan etmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz eder ve dualarınızı intizar ederiz.

‎اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنَا وَ اِيَّاهُمَا وَ اَمْثَالَهُمَا مِنْ اِخْوَانِنَا لِخِدْمَةِ الْقُرْاٰنِ وَ اْلا۪يمَانِ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى بِحَقِّ مَنْ اَنْزَلْتَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنَ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَ اَتَمُّ التَّسْل۪يمَاتِ مَا اخْتَلَفَ الْمَلَوَانِ وَ مَا دَارَ الْقَمَرَانِ‎

Filipin Nur Talebeleri
14/04/2023

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.