Rahmet Duasıyla Hüsnü Bayramoğlu Ağabey

Rahmet Duasıyla Hüsnü Bayramoğlu Ağabey

18 Nisan 2021 tarihinde vefat eden Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle, son yıllarında yanında ve yakınında olan Dr. Mehmet Rıza Derindağ "gördüğüm bazı ahval ve evsafını duaya vesile olması niyetiyle" kaleme aldı...

Dr. Mehmet Rıza Derindağ'ın yazısı

Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle yanında yakınında olmakla gördüğüm bazı ahval ve evsafını duaya vesile olması niyetiyle arz ediyorum. Bu niyetle birlikte sabahtan akşama kadar bu Zat-ı Nuraniyi tavsif ve tarif etsem Necib Üstadımızın “evladım” iltifatının yerini tutamayacağıda aşikardır. …

Evvela; Hüsnü Ağabey Hz. Üstadımızın ismini ilk duyduğu, Risaleleri ilk yazmaya başladıkları 1942 senesinden itibaren kendisini Hz. Üstad’ında ve Risale-i Nur’da fena etmiş adeta Nur Üstad ile büyümüş ve Risale-i Nur ile rızıklanmış… Bir çekirdek gibi hanesinde evvela Muhterem Pederi Hıfzı Efendi ve Nur’un kahraman hanımlarından Fatma Hanım ablanın riyasetinde aşı Nur, konuşması Nur, yürümesi Nur olmuş… Buluğ çağına erdiği ilk günlerde 13 yaşında, kardeşiyle beraber Halk Partisinin zulmüne aldırış etmeden, bir sene evvel pederlerini idama mahkum etmek istemelerini hiçe sayarak Afyon’un yolunu tutmuş! Kelle koltukta, kefeni boynunda Hz. Üstad’ı ziyaret etmiştir.Hz. Üstad müşfikane Mevlana Halid-i Bağdadi’den kendisine tevarüs etmiş mübarek cübbesinin altına O’nu alıp evladım demiştir! Bir sene sonra da artık vefatına kadar kendisinin en yakınında, hizmetinde hem evladı, hem müşaviri, hem vekili ve hem varisi olarak kabul etmiştir.

Hz. Üstadımızın vasiyetlerinin tamamında ismi geçen bir kaç zevattan birisidir.

Hüsnü Ağabey Halk Partisinin ceberrut zamanlarının şahidi olmuş, Türkiye’de büyük siyasi ve içtimai değişimlerde Nur Üstadın en yakınında olup O’nun tarzını ve tavrını müşahede etmiştir. O karanlık zamanlarda yakıcı imtihanlarda davasından vazgeçmemiş, sadakat imtihanını sıddık ünvanıyla vermiş, fakat mahviyet, tevazu ve terk-i enaniyet ile 80 sene Nur hizmetlerini bırakmamıştır.

İşte bu zâtta müşahede ettiğimiz ve artık şahsiyet olmuş hususiyetlerinden

Birincisi; ihlas’tır. Hakikaten ne halkın ne cemaatın iltifatı da bazen kulaklarına kadar gelen zemmi de zerre kadar gönlüne giremiyor. Rızay-ı ilahiden başka bir gayesi yok. Hele ders makamında tamamen nefsini muhatap alarak okuyor ki o derste bir kişi de olsa bin kişide olsa aynı hali kendisinde müşahede ediyoruz.

İkincisi; sun’i değil kendisinde hal olmuş tevazuu ve mahviyetidir.

Üçüncüsü; bizleri bir çok zaman hayretler içerisinde bırakan şefkatidir. Çocuklara bilhassa ziyade şefkati vardır. Ehl-i imana hususan hayatını nur hizmetine vakfedenlere de ayrıca şefkat eder.

Dördüncüsü; sadakatidir. Eğer Nur Üstadın hizmetkarlarını mesela Zübeyir Ağabeyi şecaatiyle, Ceylan Ağabeyi zekavetiyle, Sungur Ağabeyi Üstad’a muhatabiyetiyle, Bayram Ağabeyi şefkatiyle, Abdullah Ağabeyi ihlasıyla, Tahiri Ağabeyi velayetiyle görüyorsak Hüsnü Ağabeyi tam ve hâlis bir sadakat ve dâimî ve sarsılmaz bir sebat içinde imtiyaz ettiğini müşahede ediyoruz. Hz. Nur Üstadımız merhum Zübeyir ve Ceylan ağabeyler Tarihçe-i Hayat’ı hazırlarlarken onlara bir gün “sizlerden Hüsnü gibi tam sadık olmanızı beklerim!” buyurarak O’nun bu vasıfını teyid etmiştir. (Haşiye: Evet Tarihçe-i Hayatın büyük bir bölümü Mustafa Sungur Ağabey tarafından, bir kısmı Zübeyir Ağabey tarafından kaleme alınmış, Ceylan Ağabey de hem telif hem tashihinde bulunmuştur. Fakat bir gün Emirdağında Tarihçe’nin Tashihinde Ceylan Ağabey ile Zübeyir Ağabey çalışırlarken yanlarına giren Üstadımız aynen yukarda arzettiğim ifadeyi kullanmış, bilahere Zübeyir Ağabey Hüsnü Ağabaye Üstadımızın bu iltifatını aktarmıştır)

Beşincisi; ferasetidir. Hüsnü Ağabey aynen fıtri tevzuu gibi keskin bir zekaya maliktir. Hz. Üstadımızdan ders alması gereği hayatı boyunca çürük tahtaya basmaması ve Hz. Üstadımızın kendisi hakkında “Hüsnü’mü aldatamayacaklar” ifadesinin şerhi sadedinde merhum Bayram Ağabey “Hüsnü Ağabey kimsenin dolmuşuna binmez, dolduruşuna gelmez” demesi ferasetine işaret ediyor.

Altıncısı; şahsi ubudiyetidir. (Hem İstanbul’da hem yurtdışı seyahatlerinde hizmetine bakan Taha Tütüncü ve Veysel Bingöl kardeşimizin müşahedesiyle hem Ebubekir ve Mustafa gibi hizmetinde bulunanların da tasdikiyle) Katiyyen teheccüd namazını terketmemesi, her gece laakal sabah namazından bir-bir buçuk saat evvel uyanması, evrad-ı kudsiyeyi, hizbunnur’u düzenli okuması, Misafir olduğumuz her yerde ilk sorusu dua ve virdleri okuyabileceği bir yer temini, Hz. Üstadımızın hizmetine girdiği ilk aylarda ezberlediği cevşeni istisnasız hergün namazdan evvel bitirmesi, defaatle şahid olduğumuz yolda plan ve programını daima camilerin konumuna göre ayarlaması (hatta belki yüz defa istanbul gibi trafiği malum bir yerde önce camiye gidelim dediği ve cami basamağına geldiğimiz aynı anda ezan-ı Muhammed’in okunması) ve namazı tam vaktinde tadili erkan ile edası ve tesbihatta ki ciddiyeti...

Bu evsafa belki binler müsbet evsaf-ı kemal dahil edilebilir. Hüsnü Ağabey ve bütün merhum hizmetkar Ağabeyler bütün mevcudiyetleriyle gayeleri ahirettir, bu milletin imanına hizmet etmektir, ara sıra mecburiyet tahtında siyasete bakmaları uhuvvetin temini, ittihad-ı islamın ihyası için siyaseti dine alet etmek içindir. Memleketi anarşiden muhafaza içindir. Zira Nur hizmeti emniyet ve hürmet ve merhameti te'sis ile hem âsâyişi, hem inzibatı, hem hayat-ı içtimaiyeyi anarşilikten kurtarmaya çalışıp, siyasilerin hakikî vazifelerinin temel taşlarını tespit ediyor, takviye ve te'yid ediyor.

Bununla beraber iman dersleri ve sadakat, sebat, ihlas dersleri inkıtaa uğramadan devam ediyor. Bediüzzaman’ın diğer hizmetkarları gibi Hüsnü Bayram Ağabey de Hz. Üstad’dan tedbir, tahkik, dikkat, teenni, terk-i enaniyet, mahviyet, adab-ı muaşeret gibi islami ve içtimai dersleri almışlardır. Hz. Üstadımızın hizmetkarlarının hizmet daireleri bizzat Hz. Üstad’ımızın tahkim ve takviye ettiği dairedir. Hüsnü Ağabey’in defaatle dediği gibi bizim liderimiz yoktur, liderimiz ve Reisimiz Muhammed Mustafa Peygamber-i Zişan Efendimiz’dir, Bediüzzaman O’nun bu asırda bir vekilidir, biz de hizmetkarız. Hepimiz ders arkadaşıyız. Ahiret kardeşiyiz. Ehemmiyet sadakat ve kanaat ile takva ve ihlas kuvvetiyle şu dairede ki hissemizi arttırmaktadır. Cenab-ı Hak ukalalıktan, küstahlıktan, enaniyetten ve bilcümle nefis ve şeytanın tuzaklarından muhafaza eylesin, nur ve nurani davada istihdam eylesin ve Aziz Hüsnü Ağabeyimize ve irtihal-i dar-ı beka eylemiş bütün müminlere rahmet eylesin. Amin.

Velhasıl; Hüsnü Bayramoğlu Ağabeyin hali ; ahlak-ı Kur’aniyye ile tahalluk etmiş, sünnet-i seniyyeye azami riayet ile Risale-i Nur halidir.

Vekaleti; Risale-i Nur’un Muazzez Müellifinin vasiyetleriyle müeyyid bütün vasiyetlerinde vasi-i Nur’udur.

Siyaseti; Bediüzzaman’ın asrın anlayışına göre tanzim ve istihraç ettiği siyaseti dine âlet ve dost yapmaktır ki, bir buçuk milyar müslüman kardeşlerin uhuvvetini bu vatandaki kardeşlere kazandırmakla bu vatan ve milletin saâdetine çalışmaktır.

Hedefi; Nur dairesinde müsbet hizmetleri malum cemaatler arasında medreseleri, istişareleri, neşriyatları muhtelifte olsa tam tesanüd ve ittihadın tesisiyle bir birlerinin aleyhinde bulunmamalarını esasatta ve maksatta bir ve beraber olmalarını temin, alem-i islam dairesinde ehl-i sünnet ve’l cemaat umum tarikat ve sair islami hareketlerle ittifak, ve içtimai dairede Risale-i Nur’un neşrine mümanaat etmeyen, ve alem-i islamın hüsn-ü zannına mazhar müsbet hükümeti desteklemek ve o hükümeti vatan, millet ve islamiyet hizmetleri için iktidarda muhafaza ederek vatan sathında anarşiye karşı müsbet hareketi ve emniyeti manevi birer zabıt gibi tesis eylemek…

Cenab-ı Hak Hz. Üstadımızın başta manevi varisi Hacı Hulusi Bey ve Sabri Efendiler olmak üzere tüm saff-ı evvel ağabeylerimize ve hizmetkarlarına ve Nur'un neşrinde bugüne kadar emeği geçen tüm talebelerine rahmet eylesin. Bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Hakk’a rıhletinin sene-i devriyesinde Hüsnü Ağabeyimizin de mekanı cennet, makamı ali olsun, kıyamete kadar neşr-i envar-ı Kur’aniyeden defter-ı a’maline sevaplar yazsın.

www.muhabbetmedya.com

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.